Нели Дакова

Уредник в Исторически музей гр. Перущица 

Образование: 

СУ „Климент Охридски“, специалност „Стара история и тракология“ , бакалавърска степен

СУ „Климент Охридски“, специалност „Антична история и тракология“, магистърска степен с педагогическа правоспособност по история

Езикова компетентност: Английски език

За контакт: e-mail: nelly_gordan@yahoo.com