Тракийски ниши над Перущица

Трапецовидни ниши, свързани с тайнствата на траките, откри доц. д-р Веселина Вачкова директор на историческия музей в Перущица, при теренно обхождане на скалния масив Святото място над града.