Image

Червената църква

За един от бисерите на ранно християнската архитектура в Европа е призната късноантичната и ранно средновековна базилика „Света Богородица“, прочута като „Червената църква“, която още от IV век, та чак до ХIV-и е приютявала службите на богомолците. Тя е архитектурен и археологически паметник от национално значение и се намира на около километър и половина от града...
Image

Дановото училище

През 1850 г. перущенци си вдигнали представителна сграда за училище на своите деца. Достойно за него като първи учител в него поканили Христо Данов. За тригодишната си родолюбива служба в него той съумял да подготви бъдещите дейци на просвета, на църковно дело и на национално освободителното движение в преуспяващото селище...
Image

Храмът на саможертвата „Св. Архангел Михаил

На 1 май 1876 година в храма „Св. Архангел Михаил“ 23 предани на Христа мъже, жени и деца освободили ангелския дух от телата си, за да бъде спасен от оскверняване, ако друговерците ги подложели на извращения. В рамките на самата Перущица можем да откроим две църкви, които коренно се различават по своите периоди на създаване и архитектурна форма...
Image

Крепостта Перистица

На по-малко от 3 км южно по права линия от центъра на града върху висок скалист хълм с отвесни склонове на изток, запад и юг се намира крепостта Перистица. Тя е основана от траките и всички скали носят белези от тяхната култова дейност. Крепостта се извисява на надморска височина 668 метра и има GPS координати: 42°01’56” С.Ш. и 24°32’23”...
Image

Свободните преди освобождението

На 23 април 1876 г. председателят на Перущенския частен революционен комитет Петър Бонев, другар на Левски още от Първа българска легия в Белград (1861-1862), прочел „кървавата прокламация“, написана от Тодор Каблешков за обявяване на въстанието. Членовете на комитета и съзаклятниците радостно започнали да се прегръщат, целуват и да викат „Да живее България!“...
Image

Мегалитното светилище Mанастирски скали

Около древното мегалитно светилище в разгърнатия ветрилообразно върху стръмния склон на Родопите непосредствено над града не само са разпръснати чирепи от обредно разбивана керамика хилядолетия наред, но и още витаят тайни за незатихнали магични практики. На пет километра в планината южно от Перущица се таи все още непознат сакрален комплекс...
Image

Мегалитният комплекс Святото място

На югоизток от светилището Манастирски скали, но още по-високо по стръмните склонове на Родопа, като прóпастна скална грамада сред ширналата се гора по склоновете белее Святото място. Не открих човек, който знае защо в Перущица го наричат така...
Image

Мистериозният Драговец

На територията на Перущица са открити богати археологически свидетелства за праисторически селища, които са съществували през новокаменната, меднокаменната и бронзовата епоха, т.е. в периода 7000 - 1 000 г. пр. Хр. Културното развитие в района продължава без прекъсване през Античността и Средновековието, като свой отпечатък върху него оставят траките, македоните, келтите, елините, римляните, българите, византийците, латините, турците...